Přeskočit na obsah

Společnost STENLYKA, s.r.o. byla založena v listopadu roku 2009. Cílem společnosti bylo vyplnit mezeru na trhu v propagaci produktů našich klientů. Tohoto cíle jsme díky zkušeným odborníkům z oblasti merchendisingu, promotérství a monitorignu trhu záhy dosáhli a v současné době pokračujeme dále v práci na rozvoji námi poskytovaných služeb, a to vždy s ohledem na přání a cíle našich klientů.


V průběhu uplynulých let jsme se stali významným hráčem na trhu a díky našim zkušenostem a odborným znalostem jsme nedílnou součástí podpory a propagace mnoha významných značek. Našim klientům pomáháme s rozvojem propagace stávajících produktů a s prezentací nových výrobků a to vždy s ohledem na požadavky klientů. Zkušenosti a znalosti, kterými disponujeme, pomáhají našim klientům překonávat nástrahy trhu a konkurenčního boje.

Naším motem je osobní přístup, preciznost a rychlost. Jsme uznávanými odborníky a nebojíme se nových výzev, jejichž překonávání je pro nás vždy krokem kupředu. Jsme zastánci individuálního přístupu ke každé značce, neboť nasbírané zkušenosti nám jen potvrzují, že prezentace každého výrobku vyžaduje jedinečnou péči a každý z výrobků má individuální požadavky na propagaci, aby oslovil cílovou skupinu zákazníků. Z toho plyne i naše rozhodnutí specializovat se na vymezené skupiny produktů a značek. Vzhledem k našemu cíli být nejlepším promotérem značek v České republice jsme v roce 2016 učinili zásadní rozhodnutí a stali jsme se členem skupiny RH Group. Toto rozhodnutí nás do budoucna významně posílí a přinese nové příležitosti k profesnímu růstu. S tím přichází i naše odpovědnost a nové cíle pro rok 2017, kdy chceme dosáhnout profesního zdokonalení a osobního rozvoje. Tím docílíme toho, co jsme si předsevzali, a naše skupina se stane jedničkou na českém trhu.


Svoje služby zajišťujeme prostřednictvím široké základny zaměstnanců a subdodavatelů, ze které plyne naše flexibilita a absolutní spolehlivost. Naším cílem jsou čisté a přehledné obchody a nejlepší prezentace Vaší značky.

STENLYKA, s.r.o.
Evropská 2589/33b
160 00 Praha 6

IČO: 289 97 476
DIČ: CZ28997476

Zapsaná v OR vedená u Městského soudu v Praze,
sp. zn. C 158803

Kontakt: +420 731 710 514

https://www.embed-map.com